[PHP] Sprawdzanie poprawności numeru PESEL

Dzisiaj przedstawię prostą funkcję do walidacji numeru PESEL w PHP. Przyjmowany argument i zwracana wartość nie powinny być niespodzianką - bierzemy numer PESEL, a dostajemy wartość logiczną (prawda/fałsz).

Aby sprawdzić poprawność numeru PESEL, należy obliczyć jego tak zwaną cyfrę kontrolną. Jest to ostatnia cyfra numeru PESEL, obliczana na podstawie jego wcześniejszych cyfr i sprawdzana na podstawie wzoru (zakładamy, że a - j to kolejne cyfry PESEL-u licząc od lewej):

a+3b+7c+9d+e+3f+7g+9h+i+3j+k

Teraz należy obliczyć resztę dzielenia powyższej sumy przez 10. Jeżeli ostatnia cyfra otrzymanego wyniku jest równa 0, to numer jest poprawny. W przeciwnym przypadku cyfra kontrolna nie zgadza się z resztą. Przykładowa implementacja w PHP, może wyglądać następująco:

function peselValidate($pesel)
{
  $sum = 0;
  $weights = array(1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 1); // Wagi dla kolejnych cyfr numeru PESEL
  
  foreach (str_split($pesel) as $position => $digit) {
    $sum += $digit * $weights[$position];
  }

  return substr($sum % 10, -1, 1) == 0;
}

Należy jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

 • poprawność cyfry kontrolnej nie gwarantuje, że dany numer PESEL istnieje - tylko tyle, że jest zgodny wymogami co do numeru. Faktyczne potwierdzenie istnienia danego numeru jest niemożliwe bez dostępu do ewidencji.
 • w Polsce odnotowano przypadki wydania nieprawidłowych numerów PESEL

Aktualizacja (21.02.2015): aktualizacja kodu funkcji, reorganizacja treści

Komentarze wyłączone

Możliwość komentowania na blogu została wyłączona. Zapraszam do kontaktu na Twitterze, Facebooku lub poprzez formularz, o ten tutaj. Do usłyszenia!