Instagram ripper

Skrypt pozwalający na pobranie wszystkich zdjęć dla danego konta w serwisie Instagram. Napisany przy użyciu PHP CLI (Command Line Interface) pozwala na zrippowanie wszystkich zdjęć należących do określonego użytkownika bez użycia API. Wyklucza to konieczność rejestrowania aplikacji w serwisie developerskim Instagrama i likwiduje problem ewentualnych ograniczeń czasowych narzuconych przez serwis.

Użycie jest trywialnie proste i ogranicza się do wydania polecenia php ripper.php nazwa_konta z poziomu konsoli. Zapisane pliki zostaną podzielone według kont i ponumerowane tak, aby odzwierciedlały chronologiczny porządek zdjęć.

Obecnie skrypt nie jest dostępny publicznie.